Revize komínů a kontrola spalinových cest

Revize komínů a kontrola spalinových cest – dvě činnosti, které se často navzájem mylně zaměňují. Jaký je tedy mezi nimi rozdíl a co vlastně znamenají?

Revize komínů

Revizí komínů se označuje činnost, kterou provádí pouze revizní technik a je vhodné ji provést v těchto situacích:

 • při kolaudaci
 • před připojením nového spotřebiče
 • při výměně spotřebiče
 • po komínovém požáru
 • při vzniku trhlin ve spalinové cestě

Před návštěvou revizního technika je vhodné si připravit následující dokumenty:

 • dokumentaci ke komínu
 • dokumentaci ke spotřebiči
 • technickou a výkresovou dokumentaci objektu

a umožnit reviznímu technikovi přístup do všech prostor souvisejících s komínem. Výsledkem práce revizního technika je pak vydání Revizní zprávy spalinové cesty.

Vzor revizní zprávy ke stažení v PDF formátu (velikost 350 kB).

Nesprávně provedená revize komínu může skončit i požárem

Revizi komínu rozhodně nepodceňujte a přenechejte ji profesionálům. Špatně provedená revize komínů může skončit požárem, který může mít katastrofální následky na majetku nebo na lidských životech.

  2006 2007 2008
Počet požárů 841 730 729
Usmrcení 19 8 5
Zranění 89 88 76
Škody (v mil. Kč) 106 125 108

Data převzata ze serveru www.bozpinfo.cz

Zametání za starých časů 1930-1950

Převzato z Wikimedia Commons


Kontrola spalinových cest

Oproti revizi komínu, která je jednorázovou záležitostí pro revizního technika, kontrola spalinových cest musí být prováděna kominíkem ve lhůtách dle nařízení vlády 91/2010 ze dne 1. 3. 2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínu, kouřovodu a spotřebičů paliv s platností od 1. 1. 2011.

Nařízení vlády 91/2010 ke stažení v PDF formátu (velikost 500 kB).

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku

Výkon připojeného spotřebiče paliv Činnost Palivo
Pevné Kapalné Plynné *)
Celoroční provoz Sezónní provoz
Do 50 kW včetně Čištění spalinové cesty
Kontrola spalinové cesty
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
Nad 50 kW Kontrola a čištění spalinových cest
Výběr tuhých znečišťujících částí a kondenzátu
Čištění spotřebiče paliv nejméně podle návodu výrobce

Doplňující pravidla k tabulce:

 1. Za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty pro spotřebič paliv po dobu nepřesahující v součtu 6 měsíců v kalendářním roce.
 2. U jednovrstvého (nevyvložkovaného) zděného komína pro spotřebiče na plynná paliva se lhůty kontrol a čištění řídí lhůtami čištění spotřebiče na pevná paliva.
 3. Při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 6 měsíců.
 4. Při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž mezi kontrolami nebo čištěními nesmí uplynout doba kratší 4 měsíců.
 5. Pojistný (rezervní) komín používaný pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva v případech, kdy nelze zajistit topení jiným způsobem, se kontroluje a v případě potřeby i čistí nejméně jedenkrát za rok.
 6. Spalinová cesta určená pro odvod spalin ze spotřebiče na pevná paliva sloužícího v živnostenské provozovně k přípravě pokrmů se kontroluje a čistí nejméně jedenkrát za dva měsíce.
 7. Ve stavbě pro rodinnou rekreaci se kontroluje a čistí spalinové cesty nejméně jedenkrát za rok.

Kontrolu spalinových cest se doporučuje provádět v letních měsících mimo topnou sezónu. Čištění spalinových cest se zpravidla provádí před zahájením topné sezóny. O provedené kontrole vystaví kominík zprávu o kontrole, která bude obsahovat zjištěné nedostatky odstraněné na místě, neodstraněné závady či specifika čištěné spalinové cesty.

Potřebujete provést revizi komínu nebo kontrolu spalinových cest?

Rádi Vám pomůžeme! Kominictví Olomouc – Jiří Žák působí v regionech Olomouc, Prostějov, Přerov, Šternberk a v přilehlých okolí. Provádíme revize komínů, kontrolu spalinových cest, čištění spalinové cesty a ostatní kominické práce.

 • Kominictví Olomouc
 • Jiří Žák
 • Libušina 71, Olomouc
 • Telefon: 777 149 031
 • E-mail: juzak@email.cz
 • WWW: Kominictví Olomouc

Kominictví

Převzato z Wikimedia Commons


Další články týkající se revize komínů

Bez revize komínů riskujeme nejen pokutu, ale i újmu na zdraví

Technickou kontrolu komína necháme provést kominíkem minimálně jednou do roka. Od 1. ledna 2011 je to dokonce povinné! Čistit ho potom musíme alespoň třikrát za rok. Nové nařízení platí pro domácnosti v rodinných a bytových domech i pro chatové objekty a chalupy. Kontrole se nevyhnou komíny od kotlů a karem na plyn. Přečíst celý článek

Jak je to s povinností zkontrolovat komín: použijte zdravý rozum

Kolem 300 lidí se podle posledních statistik otráví ročně v Česku spalinami při topení plynem. To je v průměru skoro jeden člověk denně. Velmi často je na vině nefunkční komín. Přitom někdy stačí velmi málo: pozvat na pravidelnou kontrolu kominíka. Přečíst celý článek

Odfláknutá revize komínu může skončit i požárem

Není kominík jako kominík. Zejména do venkovských oblastí poslední dobou přijíždějí takzvané nájezdové firmy, které prostřednictvím nedostatečně proškolených pracovníků kontrolují komíny a jiné spotřebiče. Většinou velmi rychle. Zároveň ovšem ale často amatérsky a nedostatečně. Následkem špatně zrevidovaného komína potom může být i požár. Přečíst celý článek

Články byly převzaty ze zpravodajských serverů novinky.cz, idnes.cz a ceskatelevize.cz | Kominictví Olomouc| Tvorba www stránek Olomouc